Testovanie 9 – informácie monitor 2023

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Riadny termín celoslovenského testovanie deviatakov

Celoslovenské testovanie žiakov ročníka ZŠ (Testovanie 9 2023 alebo T9 2023) sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov

 • matematika,
 • slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským),
 • maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským)

Celoslovenské testovanie žiakov ročníka ZŠ (Testovanie 9 2023 alebo T9 2023) sa uskutoční 23. marca 2023 (štvrtok) z predmetov

 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
 • ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9 2023 sa uskutoční 4. apríla a 5. apríla 2023 (utorok, streda).

Informácie o testovaní deviatakov 2023 budeme priebežne aktualizovať.

Dôležité informácie pre deviatakov a ich rodičov

Čo je cieľom testovania 9?

Usmiati deviataci Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

Obsah testovania 9

Začiatok testovania 9

 • Začiatok písania testov Testovanie-9 je 22. marca 2023 (streda) o 8.00 h.

Povolené pomôcky

 • kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky

 • mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Časový harmonogram Testovanie 9 – 22. marec 2023 (streda)

Matematika

Deviatacké testy
 • 08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
 • 08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 08:20 – 09.50 h (90 minút) – administrácia testu z matematiky
 • 09:50 – 09:55 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
 • 09:55 – 10:20 h (25 minút) – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra

 • 10:20 – 10:25 h (5 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH
 • 10:25 – 10:35 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 10:35 – 11:45 h (70 minút) – administrácia testu z vyučovacieho jazyka
 • 11:45 – 11:50 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH
 • Záver testovania

Časový harmonogram Testovanie 9 – 23. marec 2023 (štvrtok)

Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre školy s VJM

Matematika
 • 08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH
 • 08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 08:20 – 09:30 h (70 minút) – administrácia testu zo SJSL
 • 09:30 – 09:35 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH
 • Záver testovania

Ukrajinský jazyk a literatúra pre školy s VJU

 • 08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH
 • 08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 08:20 – 09:10 h (50 minút) – administrácia testu z UJL
 • 09:10 – 09:15 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH
 • Záver testovania

Monitor9.sk – Testovanie 9, Učebné materiály, Testy

Milí deviataci! Sledujte priebežne aktualizované informácie o testovaní deviatakov 2023, prehľad o dôležitých termínoch, odkazy na kvalitné učebné materiálny, minuloročné deviatacke testy so správnymi odpoveďami a mnoho iných užitočných pomôcok.

Testovanie 9-2023 bude s Monitor9.sk oveľa jednoduchšie!

Zaskočila vás bolesť chrbta? Tabletky pomôžu, no neriešia príčinu

Pondelok, 05.12.2022 – Možno, že ste nikdy neboli zástancom liekov, a možno, že ste ich vedľajšie účinky začali pociťovať práve teraz, v dôsledku dlhodobého užívania. Akokoľvek je to vo vašom prípade, ak chcete zmierniť bolesti chrbta alebo by ste im radi predišli včas, máme pre vás niekoľko ... celý článok »

Uvažuješ nad kariérou geodeta? Všetko, čo potrebuješ vedieť

Piatok, 02.12.2022 – Pri pokusoch oceniť nejakú nehnuteľnosť sa často stáva, že pozemok a príslušná mapa sa nezhodujú. V takýchto prípadoch znalec môže pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti prihliadať len na mapu. A to aj v takom prípade, ak klient tvrdí, že nehnuteľnosť kúpil už takto. Práve ... celý článok »

Svetový deň boja proti AIDS – 1. december

Štvrtok, 01.12.2022 – Každoročne si prvého decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, pri príležitosti ktorého Mládež Slovenského Červeného kríža (Mládež SČK) poukazuje na možnosti, dôležitosť i potrebu HIV prevencie. Mládež SČK sa problematike HIV/AIDS venuje už od roku 1997 a jej ... celý článok »

Sviatok slovenského vesmírneho segmentu

Streda, 30.11.2022 – V dňoch 22. a 23. novembra 2022 sa v Paríži uskutočnilo Zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) za účasti ministrov členských a pridružených štátov a vysokých predstaviteľov pozorovateľov. Slovensko sa na tomto zasadnutí zúčastnilo po prvýkrát ako ... celý článok »

Zbierame kvalitné pomôcky na Testovanie 9

Máš užitočnú prácu alebo vypracovanú učebnú látku, s ktorou by si sa chcel podeliť s ostatnými a zároveň si myslíš, že by to pomohlo iným deviatakom? Pošli nám ju prosím na redakcia@zones.sk a my ju veľmi radi uverejníme.

Tie najlepšie pomôcky odmeníme! Ďakujeme za spoluprácu.
Vygenerované za 0.012 s.